Opvoeden doe je samen

Bij de opvoeding spelen naast het gezin ook zorginstellingen, scholen en de buurt een belangrijke rol. Een goede samenwerking tussen deze partijen is van groot belang bij een optimale ontwikkeling van kinderen. In de praktijk blijkt het echter lastig om ze samen te brengen. In Amsterdam-Oost kwamen ouders, scholen en professionele opvoeders bij elkaar voor de themabijeenkomst Opvoeden in Spannende tijden. Een impressie.

Artikel

Om verschillende betrokken partijen bij elkaar te brengen organiseerde Dreamsupport in samenwerking met de Wijkacademie Opvoeden, De Vreedzame School, Stadsdeel Oost, Indische Buurt en de Meevaart een bijeenkomst met het thema Opvoeden in Spannende tijden. Een onderwerp dat volgens Wijkacademie Opvoeden leeft onder ouders van verschillende afkomst in Amsterdam-Oost. Een gemengd publiek van professionals tot buurtbewoners boog zich over vragen rond thema’s als ouderbetrokkenheid, omgaan met conflicten, diversiteit en tolerantie. Thema’s die bij Kennisplatform Inclusief Samenleven een plek hebben gekregen binnen de projecten Opvoedondersteuning en Verbinding tussen formele in informele zorg rondom jeugd en gezin. Gusta Wachter, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, is bij de bijeenkomst aanwezig om een beeld te krijgen van hoe de samenwerking in Amsterdam-Oost vorm krijgt en welke vragen bij ouders en professionals leven.

Knelpunten ouders

Tegen welke problemen lopen ouders aan als het gaat om opvoeden? De aanwezige ouders zeggen bang te zijn dat het contact met hun kinderen verslechtert of verdwijnt naarmate ze ouder worden. Daarnaast vinden ze het lastig dat ze slecht zicht hebben op waar hun kinderen online aan worden blootgesteld en waar ze door beïnvloed (kunnen) worden. Voor ouders met een migrantenachtergrond speelt er nog een extra factor mee: ze zijn bang voor de negatieve beeldvorming die in de samenleving heerst over migranten en wat die beeldvorming doet met de kansen van hun kinderen.

Kinderraad

Dat dit soort gevoelens zich ook onder jongeren voordoen wordt duidelijk wanneer een jongen tijdens het bespreken van een casus over de aanwezigen heen schreeuwt: ‘Wat moet ik doen? Wat kan ik hier doen, ik krijg toch geen kansen?’ Zijn toon wordt steeds bozer en dreigender en de zaal wordt stil. Het blijkt een acteur te zijn, toch zit de schrik er goed in. Want wat leeft er eigenlijk bij kinderen zelf? En hoe ga je daar als ouder mee om?

Kinderen voelen zich vaak niet gehoord en ouders en professionals zijn geneigd een eventueel conflict uit de weg te gaan. Een aantal scholen in Amsterdam-Oost heeft daarom een kinderraad opgezet. Om ervoor te zorgen dat de stem van de jeugd niet alleen binnen school gehoord wordt, zijn er intenties om kinderraden van verschillende scholen te laten samenkomen én samenwerken. 

Goed voorbeeld: J.P. Coenschool

Ouderbetrokkenheid op school evenals het betrekken van de buurt bij schoolactiviteiten dragen bij aan een positief opvoedklimaat. Dat klinkt erg mooi, maar in de praktijk blijkt het lastig om diverse partijen bij elkaar te krijgen. Een school waar dit wel goed lukt, is de J.P. Coenschool in de Indische Buurt in Amsterdam. Deze openbare basisschool betrekt ouders en buurt, en heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Volgens de directeur, aanwezig bij de bijeenkomst, begint samenwerking met een open houding, persoonlijk contact en is vertrouwen in elkaar het belangrijkste. De J.P. Coenschool probeert dit te stimuleren door ‘de deuren letterlijk open te zetten’. Dit heeft geleidt tot projecten zoals Ouders ontmoeten ouders waarbij ouders op een informele manier kennismaken en met elkaar in gesprek gaan over diverse opvoedvraagstukken. Volgens de directeur verdwijnen zo vooroordelen met als resultaat dat kinderen die voorheen niet bij elkaar mochten spelen nu wel bij elkaar over de vloer komen. De basisschool ontwikkelt ook projecten die zich specifiek richten op vaderbetrokkenheid. Te zien aan het lage aantal mannen bij de bijeenkomst, is het actief betrekken van vaders bij de opvoeding nog steeds hard nodig, aldus een aanwezige.

Het creëren van een tolerante en veilige omgeving op school is een goed begin. Maar hoe zorg je ervoor dat de veilige sfeer niet ophoudt bij het schoolplein? Scholen in Amsterdam-Oost proberen samen te werken en van elkaar te leren om zo buurt-breed een veilig en sterk pedagogische klimaat te creëren. Ook diverse (zelf)organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en tieners in de wijk – zoals Dynamo en De Kids van Amsterdam Oost – werken samen met scholen, maatschappelijke partners en zorginstellingen om zo samen sterk te staan.

Oproep!

Kent u nog een goed voorbeeld van hoe de opvoeding versterkt kan worden voor álle ouders, van welke herkomst dan ook, binnen of buiten Amsterdam? Op deze site verzamelen we dit soort goede voorbeelden. Stuur uw voorbeeld naar Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut. Zij is betrokken in het netwerk van academici rond de Wijkacademie Opvoeden van Stichting BMP. Vanuit de Kenniswerkplaats Tienplus onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut al sinds 2009 hoe opvoedondersteuning in Amsterdam beter kan aansluiten bij ouders van diverse herkomst. Dit gebeurt onder andere door onderzoek naar Triple P, naar initiatieven vanuit migrantengroepen zelf en de aansluiting tussen formeel aanbod en informele initiatieven.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding