Wat heeft een mbo-student nodig om later een baan te vinden? Naast een diploma ook vaardigheden als netwerken en zelfverzekerdheid, concludeerde docent Adelkarim Seghau van het Lentiz LIFE College in Schiedam. De school startte daarom met K!X. Dit schooljaar wordt het project structureel ingebed in het lesprogramma.

Nogal wat jongeren met een migratieachtergrond of afkomstig uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu zetten de stap van school naar baan niet even gemakkelijk. KIX leert hen het heft in eigen hand te nemen, hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Samen met een docent vormen de studenten een K!X-team waarmee ze activiteiten bedenken en organiseren. De jongeren krijgen bovendien trainingen in vaardigheden als communiceren en netwerken. In september 2014 startte Lentiz LIFE College met K!X. Abdelkarim Seghau: ‘Naast docent ben ik zelfstandig ondernemer. Vanuit mijn ondernemersrol dacht ik: wat zou ik nodig hebben als ik een student als stagiair aanneem? Waar moet diegene aan voldoen, wat moet die weten en welke activiteiten doet hij of zij naast zijn opleiding? Als werkgever kijk je naar de persoon als geheel, niet alleen naar excellente cijfers. Veel scholen werken echter niet met mensen uit de praktijk, waardoor het onderwijs niet altijd goed op de arbeidsmarkt aansluit. Studenten krijgen les uit de boeken en that’s it.’

LIFE Network Event

Sinds 2014 zijn er meerdere K!X-teams in de mbo- en vmbo-klassen van het Lentiz LIFE College actief. Volgens Seghau is het programma van toegevoegde waarde voor zowel de school als de jongeren: ‘De studenten waren in het begin erg sceptisch. Ze zagen het langetermijndoel niet in, ze wilden liever chillen met vrienden. Door K!X zijn ze veranderd: ze worden sneller enthousiaster dan voorheen en zijn zelfverzekerder. Doordat ik zelf een K!X-team begeleidde, kreeg ik als docent een andere band met de student. Ze nemen je in vertrouwen en komen voor advies naar je toe. Dat vind ik een belangrijk neveneffect van K!X.’

LIFE Network Event 2014

Het hoogtepunt van K!X op de school in Schiedam vormt sinds twee jaar het LIFE Network Event: een netwerkevenement met als doel verbindingen te leggen tussen startende en gevorderde ondernemers en studenten. Ruim driehonderd studenten waren aanwezig, net zoals zo’n vijftig ondernemers uit de omgeving. Op het evenement werden verschillende workshops en trainingen gegeven, waaronder de empowerment-training van Jamal Chrifi van Movisie. Seghau: ‘Bij de meeste evenementen die wij op school organiseren, gaan studenten zodra het klaar is weer weg. Bij het LIFE Network Event blijven ze hangen, borrelen en netwerken met de ondernemers. Eén student heeft zo een lunch met de directeur van het Novotel geregeld, een contact van hem was op het Network Event aanwezig. De student had tegen de ondernemer uitgesproken dat haar ambitie was om iets in de hotellerie te doen.’

Borging

Na de zomer gaat Seghau zich bezighouden met de borging van het project in het curriculum. Hoe ze dat precies gaan doen, dat gaat hij de komende maanden onderzoeken. ‘Waarschijnlijk wordt het onderdeel van het vak Leidinggeven, dat alle mbo-studenten krijgen. De K!X-trainingen blijven we geven, maar docenten worden vrijer in de invulling die ze hieraan geven. De inbedding start komend jaar op het mbo, daarna wordt de methodiek in de vmbo-opleiding geïmplementeerd.’

Meer over K!X

Alle K!X-materialen worden op de website www.projectkix.nl aangeboden. Scholen kunnen zo zelf een programma samenstellen dat past bij de school. Op verzoek organiseert Movisie voor docenten, studieloopbaanbegeleiders, opleidingsmanagers en directies een K!X-workshop en/of een ‘train de trainer’-bijeenkomst.

 

Jouw bijdrage

3 + 5 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.