De NS heeft besloten een individuele tegemoetkoming te betalen aan alle nog levende personen uit de Joodse gemeenschap en de gemeenschappen van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de treinen zijn vervoerd. Wanneer deze persoon niet meer in leven is, komen directe nabestaanden in aanmerking.

Aanvraag

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen belanghebbenden of hun direct nabestaanden een aanvraag indienen. 

Meer informatie is te vinden op www.commissietegemoetkomingns.nl