Het wordt warm vandaag. Er is sportdag op school. Mijn zoon is aan het vasten. Tja, wat nu? Zou ik mijn zoon ziek melden? Of gewoon naar school sturen. Want vasten kan eigenlijk geen excuus zijn om niet naar school te gaan toch? Met dit dilemma zat ik vanochtend.

Ik koos voor een tussenoplossing. Ik schreef een briefje aan de gymdocent waarin ik meldde dat mijn zoon aan het vasten is vanwege de Ramadan en dat het voor hem pittig zou zijn om zonder water te kunnen drinken 4 uur te sporten in de zon. Ik vroeg hem hiermee rekening te houden en of er wellicht al alternatieven bedacht waren voor leerlingen die vasten. Er was wel begrip, maar desondanks heeft mijn zoon gewoon meegedaan. Het was aan hem om te kijken waar zijn grens lag.

Dus niet alleen mijn dilemma, maar ook dat van de school

In het begin van de middag belde hij dat hij hoofdpijn had en of hij naar huis mocht. Ik voelde me wel schuldig. Had ik hem niet toch beter kunnen afmelden? Ik belde de school om hem ziek te melden. Ik legde de situatie uit en legde ook mijn dilemma voor. Degene die mij te woord stond gaf aan dat de school het ook lastig vond en niet zo goed wist hoe ermee om te gaan. Dus niet alleen mijn dilemma, maar ook dat van de school. Ik vond dat een eerlijk en open antwoord. Veel beter dan de reactie ‘Ramadan, jammer dan!’. Mijn zoon vertelde dat een jongen die hij kende in een vergelijkbare situatie dit van een docent te horen had gekregen.

Toch bedacht ik later dat het eigenlijk toch niet zo moeilijk zou hoeven zijn. In het begin van het schooljaar is al bekend wanneer de Ramadan is en wanneer de sportdag. De school zou dan al een alternatief kunnen bedenken voor leerlingen die meedoen aan de Ramadan en dit helder communiceren naar de ouders.

Sommige dilemma’s zijn dus minder ingewikkeld dan ze lijken

De school van mijn andere zoon voor wie de examens samenvielen met de Ramadanperiode had hier wel goed over nagedacht. Verplaatsen van het centraal examen is geen optie. Dus al in oktober bij de ouderavond stond dit op de agenda. Er was een imam uitgenodigd om de ouders te adviseren en mee te denken over hoe hiermee om te gaan. Een mooi voorbeeld van inclusief onderwijs.

En natuurlijk is de keuze uiteindelijk aan de leerlingen en hun ouders zelf. Ik begreep dat sommigen wel hebben gevast tijdens de examens en anderen bewust ook niet omdat zij vreesden dat dit hun prestaties negatief zou beïnvloeden. Sommige dilemma’s zijn dus minder ingewikkeld dan ze lijken. Ik zelf had in deze te laat bedacht dat sportdag en Ramadan in warm weer niet zo’n handige combinatie zijn.

Zo ook de school. Dat maakte dat we last minute moesten bedenken hoe ermee om te gaan. Volgend jaar trek ik op tijd aan de bel. Ik hoop dat de school dan over alternatieven heeft nagedacht. Mocht dat niet zo zijn, dan doe ik ze graag wat suggesties aan de hand.

Anderen bekeken ook

2 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Heel herkenbaar! En mooi dat een school het toegeeft en samen op zoek wil gaan naar verbetering! Wel jammer dat dit dilemma ELK JAAR opnieuw speelt. We lijken iedere keer weer 'overrompeld' te worden over iets wat inderdaad ingepland kan worden..
Als allochtoon van de derde generatie uit een gemengd huwelijk vind ik dit een non issue. Ramadan is een element uit een geloofsovertuiging. De Nederlandse samenleving is gebaseerd op de scheiding tussen kerk en staat en dat vind ik nu net superieur. Hierdoor kunnen verschillende religies met elkaar in een samenleving existeren onder een gemeenschappelijk kader. In het gemeenschapsonderwijs in Nederland komen kinderen uit verschillende religies samen. Om dat samen te laten gaan heb je een duidelijk kader nodig waarin elke religie zich aan confirmeert. Dat geeft orde en duidelijkheid voor iedereen en maakt samenleven gemakkelijker. Indien een religie dat niet kan heeft ze de fundamenten onze samenleving niet begrepen. Los van dit alles is het zinvol om het begrip Ramadan minder te bekijken als een soort imperatieve richtlijn dan wel als een waarde waarna kan geleefd worden. Vanuit spiritueel opzicht kan dit zelfs een meerwaarde zijn. Als leerling sporten in de zon en weigeren water te drinken omdat het Ramadan is, heeft niet begrepen wat de profeet bedoelde.

Jouw bijdrage

4 + 4 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.