Externe links

Ga terug naar Over ons

Audit diversiteit

Deze audit, ontwikkeld door Kennisplatform Inclusief Samenleven, laat zien hoe ver je organisatie gevorderd is met diversiteitsbeleid.

Movisie

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken. Movisie is samen met Verwey-Jonker Instituut partner binnen Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoeksinstituut is samen met Movisie partner binnen Kennisplatform Inclusief Samenleven.

KIS Wijkmonitor

De KIS Wijkmonitor biedt cijfers over diversiteit, integratie, participatie en kansengelijkheid. Vergelijk wijken en gemeenten en monitor de trends. De KIS Wijkmonitor biedt cijfermatige onderbouwing voor beleid.