Factsheet Arbeidsmigranten in Nederland: wonen, werken en integratie

7 op de 10 arbeidsmigranten is (zeer) tevreden over hun verblijf in Nederland. Vooral arbeidsmigranten in hooggekwalificeerde banen, met een vast contract, die de Nederlandse taal beheersen en/of sociale contacten hebben, zijn tevreden over hun verblijf. Het salaris en arbeidsvoorwaarden (49%), werkomstandigheden (43%), baankansen (41%) en het leefklimaat (41%) worden ervaren als de meest positieve aspecten van werken in Nederland. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 1.100 arbeidsmigranten naar hun woon-, werk- en leefsituatie in Nederland.

Externe publicatie
Europese arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten beschikt over een eigen arbeidsmigrantenpanel (Share my Voice)  dat twee keer per jaar onderzoek doet onder arbeidsmigranten naar allerlei verschillende thema’s. Recent werd de vijfde peiling uitgevoerd die zich richtte op de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten, hun integratie in de Nederlandse samenleving en hun toekomstperspectieven. Deze resultaten werden eerder gepubliceerd in het rapport 'De woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Nederland'.

Economische motieven voor migratie; huisvesting zorgt voor ontevredenheid

Hieruit blijkt onder meer dat arbeidsmigranten vooral vanwege economische redenen naar Nederland komen. Zo worden met name hoger salaris, betere arbeidsvoorwaarden en baankansen genoemd als migratiemotieven. Wanneer wordt gekeken naar de aspecten die arbeidsmigranten als het meest positief ervaren in Nederland, dan verschijnt een beeld dat hierop aansluit. De aspecten rondom werk en economische mogelijkheden worden namelijk als  De huisvesting en woonomstandigheden worden echter door veel arbeidsmigranten als  probleem ervaren en deze benoemen zij dan ook het vaakst (49%) als negatief aspect in Nederland.

In deze peiling werden nog veel meer zaken onderzocht rondom wonen en integreren in Nederland. Hoe ervaren arbeidsmigranten de sociale contacten in Nederland? In hoeverre nemen zij deel aan de lokale samenleving? En voelen zij zich thuis in Nederland? Bekijk het in de factsheet.
 

icon_alert Op dit platform stelt KIS derden in de gelegenheid hun kennis en opinie te delen. Externe bijdragen geven niet noodzakelijkerwijs de visie van KIS over betreffend onderwerpen weer.

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding