Landelijk overzicht interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart biedt hulpverleners en burgers een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. Deze sociale kaart van ARQ biedt een landelijk overzicht van interculturele ggz-instellingen en organisaties die maatschappelijke, cultuursensitieve ondersteuning bieden.

Externe publicatie
Intercultureel vakmanschap
ARQ

ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richten we ons onder andere op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen. In deze sociale kaart wordt per psychische problematiek een aantal organisaties genoemd die landelijk of in een bepaalde regio ondersteuning kunnen bieden.  

We geven geen oordeel of de genoemde organisaties daadwerkelijk cultuursensitief werken. Ook beoordelen we niet wat de kwaliteit is van de zorgverlening die zij bieden. In deze sociale kaart vindt u organisaties die zich focussen op de volgende problematiek:

  • Hoogspecialistische ggz gericht op psychotrauma bij vluchtelingen
  • Forensisch psychiatrische zorg
  • Zorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Interculturele eerste en tweedelijns ggz
  • Cultuursensitieve maatschappelijke ondersteuning
  • Overige organisaties
icon_alert Op dit platform stelt KIS derden in de gelegenheid hun kennis en opinie te delen. Externe bijdragen geven niet noodzakelijkerwijs de visie van KIS over betreffend onderwerpen weer.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding