Wie is een arbeidsmigrant?

In het dagelijks spraakgebruik worden uiteenlopende definities gehanteerd als over migranten wordt gesproken. Maar dat niet alleen, ook bij de vaststelling van rechten, bij de opstelling van statistieken, bij de analyse van mobiliteit en grensoverschrijdende arbeidsrekrutering, in studies en bij onderzoek worden vaak verschillende definities door elkaar gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat onduidelijkheid blijft bestaan over de omvang van het migrantenvraagstuk, de betekenis voor de Nederlandse arbeidsmarkt en de te verwachten ontwikkeling.

Externe publicatie
Europese arbeidsmigranten

Uiteenlopende, soms tegenstrijdige definities maken het moeilijk tot helder beleid te komen. Voor de nog beperktere term arbeidsmigrant geldt in versterkte mate dat een eensluidende definitie ontbreekt. Bij de analyse van de huidige en de te verwachten arbeidsmigratie is het belangrijk helder te benoemen waarover gesproken wordt.

In deze publicatie worden daarom enkele voorbeelden besproken van het begrip ‘arbeidsmigrant’.

Dit paper is oorspronkelijk geschreven in 2016 en werd begin 2021 geactualiseerd.

icon_alert Op dit platform stelt KIS derden in de gelegenheid hun kennis en opinie te delen. Externe bijdragen geven niet noodzakelijkerwijs de visie van KIS over betreffend onderwerpen weer.

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding