Inspirerend voorbeeld: Fontys Hogeschool

De Fontys Hogeschool wil studenten opleiden die bewust zijn van hun eigen vooroordelen, openstaan voor andere denkbeelden en weten welke rol discriminatie speelt in processen van werving en selectie. Deze thema’s zitten vanaf het eerste studiejaar door de hele opleiding heen verweven. Wij gaan in gesprek met Cheryl McDowall, docent op de hrm-opleiding en enthousiast uitdrager van dit thema.

Naam: Cheryl McDowall

Hogeschool: Fontys Hogeschool Eindhoven (en Tilburg)

Functie: Docent bij hrm-opleiding en programmamanager Inclusieve Samenleving

We hebben het met elkaar over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en bevorderen van inclusie op de werkvloer. Wat drijft jou om met dit thema aan de slag te gaan?

‘Diversiteit en inclusie is mij met de paplepel ingegoten door mijn moeder. Met name waar het gaat om gender, emancipatie en gelijke rechten. Dat is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Maar eigenlijk sinds de dood van George Floyd dacht ik: ik kan niet meer rustig zitten en alleen maar tevreden zijn dat ik mensen beïnvloed die dichtbij mij staan. Ik heb een grotere taak te doen en juist binnen de opleiding hrm is er veel meer te bewerkstelligen. Daarom dacht ik: ik moet opstaan, ik moet mijn geluid laten horen en daar actiever mee bezig zijn dan daarvoor.

Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden binnen de hrm-opleiding? 

‘Juist studenten hrm moeten zich bewust worden van de rol die discriminatie speelt in werving en selectie. Zij moeten scherp zijn op eigen vooroordelen maar ook talentontwikkeling kunnen stimuleren. En om talenten te kunnen ontwikkelen moet je als HR-professional uit je eigen waarden en normen kunnen stappen en naar de werknemer kijken: wat is goed voor jou, in jouw context? We stomen onze studenten klaar voor een globaliserende wereld. En we willen daarom dat al onze studenten erbij stilstaan dat er andere normen en waarden zijn dan die van henzelf.’

Nadenken over ‘welke normen en waarden heb ik van huis uit meegekregen’ hoort bij de reflectieve leerlijn, het reflecteren op je eigen professioneel handelen

Wat bieden jullie studenten aan op dit thema?

'Alle voltijdstudenten vanaf jaar 1 krijgen te maken met dit thema. Ons uitgangspunt is dat we alle studenten op dit gebied willen opleiden, niet alleen studenten die een bepaalde minor hebben gevolgd. Het onderwerp discriminatie komt in allerlei vakken terug, zoals in de vakken Sociologie en Psychologie. Hierin krijgen studenten kennis over discriminatie, vooroordelen, racisme en stereotypering. We doen bijvoorbeeld testjes waarin studenten kunnen ontdekken of ze zelf vooroordelen hebben. Nadenken over ‘welke normen en waarden heb ik van huis uit meegekregen’ hoort bij de reflectieve leerlijn, het reflecteren op je eigen professioneel handelen. En binnen het vak Recruitment krijgen studenten handvatten om vooroordelen geen rol te laten spelen door hier bijvoorbeeld in vacatureteksten op te letten.’

Hoe kan je studenten het beste bewust maken van dit thema?

‘Op meerdere manieren – via filmpjes, gastsprekers, testjes die ze maken – stimuleren we  studenten om zelf  na te denken over hoe zij naar de wereld kijken en te beseffen dat er ook andere manieren zijn om naar de wereld te kijken. Dat is de rode draad van alles wat wij doen. Binnen het vak Management van Diversiteit in jaar 2 heb ik de Diversity Tour opgezet. Binnen de Diversity Tour kunnen studenten verschillende workshops volgen met experts en ervaringsdeskundigen op gebied van diversiteit, inclusie en aanverwante onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld een ex-gedetineerde uitgenodigd. Studenten hadden van te voren een mega-vooroordeel over hem. Maar na afloop hadden ze zoiets van: ik kan het begrijpen, er zit ook nog een andere kant achter. In gesprek gaan met, maakt je bewust van de ander. Dat maakt de Diversity Tour een succes.’ 

Krijg je steun vanuit de opleiding?

‘Ja, absoluut. Binnen de opleiding hrm krijg ik heel veel ruimte om mijn gang te gaan. ‘Ga maar doe, maar’, zeggen ze over de ideeën die ik heb. Toen ik een paar jaar geleden vakeigenaar van Management van diversiteit werd, bestond het tentamen uit multiple choice vragen. Er zitten zoveel kleuren aan dit thema, hoe kan je dit nou platslaan met meerkeuzevragen? Ik heb toen de ruimte gekregen om het hele vak om te gooien. Dat de opleiding open staat voor je ideeën is stap één. Want je kunt heel veel leuke en goede ideeën hebben, maar als het door het management niet wordt gedragen lukt het niet.’

Welke tip heb je voor docenten die ook meer aandacht aan discriminatie en inclusie willen besteden?

‘Zoek medestanders. Je kan niet iedereen meekrijgen, hoe belangrijk je het zelf ook vindt. Ik zie het altijd als een soort olievlek. Ga in gesprek en door jouw enthousiasme raken anderen ook geënthousiasmeerd, die willen ook bijdragen aan het geheel. Daarmee kan je veel verder komen. Maar, je moet wel een lange adem hebben: het is niet vandaag bedacht en morgen veranderd.’

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding