De kern van deze publicatie vormt het essay van de hand van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut. Zijn bijdrage is gegoten in de vorm van een bericht aan minister Asscher: De omstreden vluchteling; over de consequenties van een Europees vraagstuk voor Nederlands integratiebeleid. Wat betekent de recente komst van vele vluchtelingen naar ons land voor de samenleving en het beleid rond integratie en diversiteit in de toekomst? Lees ook de verkorte versie van zijn essay.

We blikken terug op 2015 aan de hand van interviews met onze coördinatoren op de vier deelprogramma’s die de pijlers van onze activiteiten vormen: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Welke kennis deden we op en ook: welke maatschappelijke vraagstukken rond diversiteit en integratie verlegden zich gedurende het afgelopen jaar? Die vraaggesprekken wisselen we af met interviews met vertegenwoordigers van onze gebruikers. We vroegen hen hoe de samenwerking met ons was en wat zij aan ons meegeven.