Externe links

Audit diversiteit
Deze audit, ontwikkeld door Kennisplatform Integratie & Samenleving, laat zien hoe ver uw organisatie gevorderd is met diversiteitsbeleid.

Movisie
Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken. Movisie is samen met Verwey-Jonker Instituut partner binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoeksinstituut is samen met Movisie partner binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving.