Audit diversiteit
Deze audit, ontwikkeld door Kennisplatform Inclusief Samenleven, laat zien hoe ver uw organisatie gevorderd is met diversiteitsbeleid.

Movisie
Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken. Movisie is samen met Verwey-Jonker Instituut partner binnen Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoeksinstituut is samen met Movisie partner binnen Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Buurtmonitor Integratie
De Buurtmonitor Integratie geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (lokale) integratiebeleid is actuele beleidsinformatie nodig. Tussen en binnen gemeenten zijn er grote verschillen. Het integratiebeleid zal dan ook niet voor iedere gemeente en buurt hetzelfde zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de informatietool Buurtmonitor Integratie lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.