Pers

Bent u journalist en wilt u meer informatie over Kennisplatform Integratie & Samenleving? Of heeft u een interviewverzoek? Wij helpen u graag.

Journalisten met vragen of verzoeken kunnen contact opnemen met Floor de Booys van het Verwey-Jonker Instituut via 06-18668757 of Olaf Stomp van Movisie via 06-55440596. Heeft u een vraag maar bent u geen journalist? Ga dan naar de contactpagina.

Persberichten ontvangen

Kennisplatform Integratie & Samenleving stuurt met regelmaat persberichten uit over projecten en activiteiten. Wilt u persberichten automatisch per mail ontvangen? Stuur een e-mail naar communicatie@kis.nl.

Overzicht persberichten

24 juni 2016

Kansen liggen bij het eerder aanbieden van passende ondersteuning, sneller en beter Nederlands leren en intensievere samenwerking met werkgevers.

08 juni 2016

Interventies over de relatie tussen politie en jongeren tegen het licht gehouden.

04 juni 2016

Antidiscriminatiecampagnes via social media kunnen de sociale norm versterken dat discriminatie niet acceptabel is. Tegelijkertijd is de werking van dergelijke campagnes begrensd: een campagne verandert niet de onbewuste houding en voorkeuren.

31 maart 2016

Biculturele LHBT’s ontwikkelen vaak subtiele strategieën om zichzelf te kunnen zijn en eigen keuzes te maken op het gebied van liefde en seksualiteit. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

21 maart 2016

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen.

17 maart 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een instrument in ontwikkeling dat in wijken de voedingsbodem meet die het risico vergroot dat jongeren zich afkeren van de samenleving of radicaliseren. In een pilot in twee Amsterdamse wijken is getest in welke mate factoren die deze voedingsbodem bepalen, bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, een gebrek aan religieuze weerbaarheid en gevoelens van achterstelling (in cumulatie), aanwezig zijn.

04 februari 2016

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen. Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken. Conclusies en adviezen uit de publicatie “Vrouwelijke ISIS-gangers: waarom gaan ze?” van Kennisplatform Integratie & Samenleving, geschreven door drs. Sahar Noor.

17 december 2015

Migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak een bestaan op te bouwen in Nederland. De meesten zijn dan ook positief over hun leefsituatie. De grootste problemen ervaren zij op het gebied van werk, huisvesting en taal. Dit blijkt uit een verdiepende studie onder bijna 60 EU-migranten uit 8 verschillende landen.

01 december 2015

De komst van grote groepen vluchtelingen brengt Nederland in beweging. Maar er is ook een diepe kloof ontstaan tussen de voor- en tegenstanders. Wat betekent deze polarisatie voor de participatiesamenleving, waarbij we meer voor én met elkaar moeten doen? En hoe welkom is de participatiesamenleving eigenlijk voor vluchtelingen? Op vrijdag 18 december organiseren Movisie, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Kennisplatform Integratie & Samenleving een debat hierover.

17 november 2015

Een live Rechtbank, een filosofische talkshow, De Rechtsstaatlezing door ‘mister Europe’ Herman van Rompuy, panelgesprekken over tal van kwesties die aan de rechtsstaat raken, films, foto-exposities, zang, dans en spoken words. Dat is een greep uit de veelzijdige programmering die het festivalkarakter van de 5e editie van de Nacht van de Rechtsstaat kenmerkt.

Contactpersoon

  o.stomp@movisie.nl
  06-55440596
  fdebooys@verwey-jonker.nl
  030-2303 277