Project

Mannen met migratieachtergrond in bus

Schurende religieuze waarden en normen

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

Voor orthodoxe moslims zijn identiteit en religie sterk met elkaar verbonden. Religieuze opvattingen spelen een grote rol in hun dagelijks leven. Als zij deze opvattingen laten blijken in hun omgeving, kan dit voor problemen zorgen. Deze spanning komen we op allerlei gebieden tegen, van discussies in het klaslokaal tot in kwesties als het niet schudden van handen, gescheiden zwemmen, vrouwelijke of juist mannelijke artsen.

KIS verkent de betekenis van deze schurende waarden en normen vanuit rechtstatelijk, theologisch, sociologisch en filosofisch perspectief. We brengen in beeld hoe men hiermee om kan gaan in de praktijk van onderwijs en werk. Wij zullen ons hierbij vooral richten op islamitische orthodoxie, maar we zullen ook aandacht besteden aan christelijke orthodoxie.