In deze verkenning kijken we naar hoe nieuwe religieuze aanspraken zich verhouden tot ‘gangbare waarden’ in de publieke ruimte waar mensen met diverse etnische achtergronden elkaar ontmoeten. In het bijzonder op scholen en op de werkvloer.

De centrale vraag van deze publicatie luidt: ‘Wat zijn de aard en betekenis van schurende waarden en normen in het publieke domein en welke handelingsperspectief ontwikkelt zich in onderwijs- en werksituaties?’ Door middel van een korte literatuurverkenning en interviews met wetenschappers geven we een theoretische duiding van de betekenis van schurende waarden in de maatschappij vanuit verschillende perspectieven. Rechtsstatelijk, theologisch, sociologisch en filosofisch.

Daarnaast is de alledaagse praktijk op scholen en bedrijven in beeld gebracht met daarin vooral voorbeelden van werkgevers en professionals in het onderwijs van wat zij aan schuringen ervaren en hoe ze hier mee omgaan.

Auteur: 
Hans Boutellier, Suzan de Winter-Koçak, Mehmet Day, Ahmed Hamdi, Marthe van Vugt
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2018