Hoe kan de financiële zelfredzaamheid van statushouders, van groot belang voor integratiekansen, worden vergroot? Deze nieuwe publicatie van KIS signaleert een aantal belemmerende factoren, en biedt gemeenten bouwstenen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Een gemiddeld vluchtelingengezin start volgens VluchtelingenWerk al snel met twaalfduizend euro schuld. Enorme bedragen die voor veel slapeloze nachten zorgen en de integratie belemmeren. Reden genoeg om onderzoek te doen naar wat nu kan werken bij het verbeteren van de financiële positie van statushouders.

Het resultaat is een publicatie (hieronder te downloaden) waarin op basis van netwerkbijeenkomsten in twee arbeidsmarktregios, en op basis van interviews met maatschappelijke partijen/organisaties, en gemeenten, een vijftal bouwstenen is geïdentificeerd. Op basis van het onderzoek is bovendien deze infographic gemaakt.

Auteur: 
Bora Avric, Marjolein Odekerken, Susan de Vries, Maaike van Rooijen
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019