Organisaties die aan de slag willen met diversiteitsbeleid weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft een online instrument ontwikkeld waarmee bedrijven de voortgang van hun diversiteitsbeleid kunnen meten. Deze bijbehorende handreiking biedt meer achtergrond­informatie.

De audit diversiteit bestaat uit een vragenlijst met 23 stellingen, onderverdeeld in vijf gebieden waarop organisaties diversiteitsbeleid kunnen formuleren: visie & strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en borging. Bij elke stelling worden praktijkvoorbeelden en tips gegeven waarmee organisaties hun diversiteitsbeleid op de werkvloer kunnen ontwikkelen en aanscherpen. Alle tips en praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in deze handreiking.

Auteur: 
Hans Bellaart, Sven Oostrik, Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016