Hoe blij zijn jongeren met de discriminatiemeldwijzer? In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij onderzocht of de meldwijzer aanslaat bij de doelgroep.

Slechts een op de acht van alle ervaringen met discriminatie wordt gemeld. Daarom is de discriminatiemeldwijzer (DMW) in het leven geroepen. Het doel hiervan is om de kennis over het melden van discriminatie bij jongeren te vergroten, evenals de naamsbekendheid van de betrokken organisaties. Hierdoor moet de meldingsbereidheid toenemen en het melden zelf simpeler worden.

In de evaluatie van de meldwijzer bekeken we of deze aanslaat bij jongeren en bijdraagt aan meer kennis over waar en hoe je kunt melden. En of de meldingsbereidheid hiermee wordt vergroot. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is het antwoord op alle drie de vragen: ja. Voor jongeren is het wel cruciaal dat wanneer zij daadwerkelijk gaan melden, zij ook het gevoel hebben dat zij serieus genomen worden. Dus het blijft belangrijk om goed te investeren in organisaties die meldingen over discriminatie behandelen. In de publicatie lees je alle aanbevelingen.

Auteur: 
Annemarie van Hinsberg, Joline Verloove, Siham El Moussaoui, Gijs van Beek
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2019