Hatespeech aanpakken door emoties te delen

KIS onderzocht of (en hoe) hatespeech kan worden tegengegaan door als slachtoffer het gesprek aan te gaan met de dader. Als je als slachtoffer je emoties deelt en laat zien aan de dader wat de hatespeech met jou doet, gaat de dader dan inzien dat hij/zij jou gekwetst heeft? En verandert de dader dan als gevolg daarvan, van gedrag? We zochten talloze wetenschappelijke artikelen uit en een antwoord bleek verrassend.

KIS publicatie
Discriminatie

In dit rapport beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:

  • Leidt het benadrukken van de eigen menselijkheid en menselijke emoties van het slachtoffer ertoe dat de dader ziet dat hij/zij de ander (het slachtoffer) heeft gekwetst?
  • En draagt dit inzicht eraan bij dat de dader in de toekomst de hatespeech niet meer zal herhalen? (oftewel: leidt dit tot gedragsverandering bij de dader?)

Publicatie details

Auteur
Hanneke Felten
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440654
Afbeelding