Het verankeren van initiatieven voor aanvullend leren

De taalachterstand van kinderen met een migratieachtergrond kan worden aangepakt door de inzet van vrijwilligers die met de kinderen aan de slag gaan. De twee projecten die in dit verkennende onderzoek zijn bekeken, laten zien dat de samenwerking met scholen en gemeenten daarbij heel belangrijk is. Hoe leg je met elkaar een stevig fundament onder het project?  In deze rapportage staan tips voor projecten, regulier onderwijs en gemeenten.

KIS publicatie
Onderwijs

De (taal)achterstand van kinderen met een migratieachtergrond uit lagere inkomensgroepen rechtvaardigt de aandacht voor aanvullend leren. Deze aanvulling op de reguliere schooltijd kan  een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling kinderen met een migratieachtergrond. De vrijwilliger is een schakel tussen de school – de leraren en mentoren – en de thuissituatie van de leerling. Een goede samenwerking kan het contact tussen de school en thuisomgeving van het kind bevorderen en daarmee de ontwikkelkansen voor het kind vergroten. Ook de afstemming met de gemeente is zinvol, omdat deze de samenwerking tussen een initiatief en bestaande structuren kan verstevigen, en financiering kan verlenen.

Publicatie details

Auteur
Liselotte van Loon-Dikkers; Anneke Brock
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021
ISBN
978-94-6409-056-7
Aantal pagina's
26

Meer informatie?Neem contact op met:

Liselotte van Loon-Dikkers

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron +31638039748
Afbeelding