Kleurrijke sociale ondernemingen hebben de potentie om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en het vergroten van werkgelegenheid voor mensen met een migrantenachtergrond. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Afhankelijk van de sector van de ondernemer, lijken de ondernemers een bijdrage te kunnen leveren aan drie belangrijke zaken:

  • Een inclusieve arbeidsmarkt.
    Onder meer door bij te dragen aan een betere in- en doorstroom van multicultureel talent binnen het bedrijfsleven. En door (langdurige) werkloosheid onder kwetsbare groepen terug te dringen door werkplekken in de eigen onderneming te bieden.
  • Toegankelijkheid en cultuursensitiviteit.
    Door betere zorg voor kwetsbare doelgroepen te bieden. In eigen taal of zorg die rekening houdt met culturele of religieuze achtergronden. En door bij te dragen aan welzijn en empowerment van (risico)jongeren.
  • Sociale stabiliteit
    Door het stimuleren van de wijkeconomie en sociale cohesie. Daardoor kan een betere beeldvorming van de multiculturele samenleving ontstaan.

 

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic.

Auteur: 
Jamila Achahchah, Ikram Taouanza
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2015