Levensbeschouwing en religie in de hulpverlening

Religie en levensbeschouwing zijn voor jongeren vaak een belangrijk onderdeel van hun leven en identiteitsontwikkeling. Professionals in de hulpverlening hebben een centrale rol in het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van hun identiteit. Het is dus van belang dat deze professionals de competenties hebben om om te kunnen gaan met vragen rond religie en levensbeschouwing in de contacten met jongeren. In dit rapport verkent KIS hoe handelingsverlegenheid zich in de (jeugd)hulpverleningspraktijk voordoet en waar precies de behoeften liggen om als professional levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

We hebben dit verkennende onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van een aantal jongerenwerkers uit Rotterdam, Nijmegen en Tilburg. In dit onderzoek hebben we door middel van 16 kwalitatieve interviews en een focusgroep met jeugdprofessionals verkend hoe handelingsverlegenheid zich in de (jeugd)hulpverleningspraktijk voordoet en waar precies de behoeften liggen om als professional levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

Publicatie details

Auteur
Jamila Achahchah, Zsuzsa Kovács
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020

Meer informatie?Neem contact op met:

Zsuzsa Kovács

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892208
Afbeelding

Jamila Achahchah

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892253
Afbeelding