Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen in de klas? Moet je als onderwijsinstelling wel of geen aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen en aan welke wel en aan welke niet? Hoe reageer je op ongenuanceerde uitspraken over vluchtelingen, zwarte Piet, of 11 september? Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Maatschappelijke Spanningen in het hoger onderwijs, hoe gaan we daar mee om’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Inclusief Samenleven.

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport is: Hoe ga je als docent binnen het hbo om met maatschappelijke spanningen en hoe kan je dit bespreekbaar maken?

Het verkennend onderzoek gaat in op de ervaringen van docenten met moeilijke situaties en op hun behoeften wat betreft het beter omgaan met maatschappelijke spanningen binnen het HBO. Ook het perspectief van studenten wordt hierbij meegenomen. Het rapport sluit af met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het rapport willen Hogeschool Utrecht en het kennisplatform de dilemma’s voor omgaan met maatschappelijke spanningen binnen de hogescholen bespreekbaar maken. En samen met hen zoeken naar bruikbare oplossingen.

 

Auteur: 
Ikram Taouanza, Helen Ten Cate
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2017