Neemt moslimhaat toe in Nederland?

Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland? Kennisplatform Inclusief Samenleven vroeg onderzoeker Ewoud Butter om het uit te zoeken.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Of er sprake is van een toename van moslimhaat of islamofobie valt moeilijk hard te maken omdat deze begrippen zelden zo gedefinieerd worden dat ze ook meetbaar zijn. Dat schrijft Ewoud Butter in de factcheck. Wat we volgens Butter wel weten is dat een grote groep Nederlanders (zeer) negatief denkt over moslims in Nederland en dat er volgens TNS NIPO steeds negatiever wordt gedacht over de islam.

Uit de factsheet komt naar voren dat er de afgelopen twee à drie jaar sprake lijkt te zijn van een toename van moslimhaat. Of dit een structureel proces is of slechts incidenteel als gevolg van terroristische aanslagen, de strijd in Syrië en de opvang van vluchtelingen, zal de tijd moeten leren. Of moslimhaat nu toeneemt of afneemt: moslimhaat en moslimdiscriminatie hebben negatieve consequenties voor het gevoel van veiligheid van een grote groep Nederlandse burgers en vereisen daarom alle aandacht, aldus Ewoud Butter.

Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft Ewoud Butter gevraagd om met regelmaat zogenoemde factchecks uit te voeren. De factcheck over moslimhaat is de eerste. Het kennisplatform wil hiermee bijdragen aan het achterhalen van de feiten in het maatschappelijk debat, maar ook aan het agenderen van bepaalde vraagstukken.

Publicatie details

Auteur
Ewoud Butter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016