Gemeenten bieden sinds een aantal jaren ondersteuning op maat voor mensen met betalingsachterstanden en problematische schulden. Veel cliënten die op deze wijze  worden geholpen, hebben een migratieachtergrond. 

In de publicatie Een inclusieve maatwerkaanpak armoede en schulden doet senior-onderzoeker Monique Stavenuiter aanbevelingen die gemeenten en wijkteams kunnen helpen om financiële ondersteuning op maat effectief in te zetten voor deze groep cliënten.

Voorbeelden van tips waar professionals mee aan de slag kunnen, zijn: het inzetten van maatjes met een migratieachtergrond of getrainde ervaringsdeskundigen en het effectief gebruik maken van de kennis van externe professionals en vrijwilligers. 

Auteur: 
Monique Stavenuiter
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2017