Stagediscriminatie van mbo-studenten met een migratieachtergrond is een hardnekkig probleem. Het voorkomen van stagediscriminatie is een belangrijk aspect van het waarborgen van gelijke kansen in het onderwijs. 

Echter, huidige aanpakken tegen stagediscriminatie richten zich vaker op het omgaan met stagediscriminatie dan op het voorkomen ervan. Denk bijvoorbeeld aan betere meldingsprocedures en het versterken van de begeleiding van studenten die er mee te maken krijgen. Het is daarom goed om extra aandacht te besteden aan manieren om de kans dat een student gediscrimineerd wordt bij het zoeken naar een stage, flink te verkleinen. In deze korte publicatie lees je hoe je dat als mbo-professional samen met je collega’s kunt doen. 

Auteur: 
Hanneke Felten, Serena Does, Djuna Buizer
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021