Meisjes en jonge vrouwen hebben een andere motivatie dan jongemannen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen. Bij mannen kunnen financiële redenen, status, het verkrijgen van macht en een positie als strijder belangrijke motivaties zijn. Bij vrouwen speelt onder andere het romantisch avontuur een grote rol. Deze verschillen maken een specifieke aanpak voor vrouwen relevant. 

Deze verkenning geeft weer wat er momenteel bekend is over de meisjes en vrouwen die naar ISIS zijn vertrokken. De publicatie gaat in op de cijfers, de vraag waarom moslima's radicaliseren, wie deze vrouwen zijn en wat hun motieven zijn. De verkenning sluit af met aanbevelingen voor aanpak en beleid.

De bevindingen uit deze publicatie zijn gebaseerd op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten, artikelen zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de uitkomsten gefundeerd op drie interviews met uiteenlopende experts. Deze verkenning is uitgevoerd nadat Kennisplatform Inclusief Samenleven vragen kreeg van professionals van twee welzijnsorganisaties die te maken hebben met kwetsbare jonge moslimmeisjes.

Bekijk ook de infographic die de belangrijkste bevindingen uit de publicatie overzichtelijk in beeld brengt.

Auteur: 
Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016