In Nederland is er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs. De instroom van studenten met een migratieachtergrond op de pabo is relatief laag in vergelijking met studenten zonder een migratieachtergrond. Wanneer pabo’s meer studenten van deze groep aantrekken, zou dit een aanvullende bron van nieuwe leerkrachten kunnen zijn. In dit verkennende kwalitatieve onderzoek hebben we gekeken naar verklaringen en oplossingsrichtingen voor de relatief lage instroom van studenten met een migratieachtergrond op de pabo.

We zijn in gesprek gegaan met tien onderwijsprofessionals over initiatieven die de instroom van studenten met diverse kenmerken, waaronder een migratieachtergrond, verhogen. Daarnaast hebben we met achttien (oud) pabo-studenten met een migratieachtergrond gesproken om na te gaan waarom zij voor de pabo hebben gekozen. Daarnaast hebben we de (oud) pabo-studenten gevraagd wat zij als verklaringen zien voor het relatief lage percentage studenten met een migratieachtergrond en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn om de instroom te verhogen. Tot slot hebben we een expertmeeting georganiseerd, om de resultaten te verdiepen en na te denken over aanbevelingen.

Auteur: 
Maaike van Rooijen; Marije Voorwinden; Ahmed Hamdi
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2020
Thema: