Publicatie

Weerbaar tegen discriminatie

Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond

Publicatie - 2 juli 2018

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Discriminatie kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders van weerbaarheidstrainingen heeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving inzichtelijk gemaakt welke elementen bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen discriminatie. In de literatuur komt naar voren dat inhoudelijke werkzame elementen bestaan uit het versterken van bepaalde assets van jongeren (bronnen in henzelf) en de toegang tot bepaalde resources (bronnen om hen heen).

Om de assets van jongeren te versterken, werken weerbaarheidstrainingen veelal met elementen die aansluiten bij het versterken van empowerment. Methodisch werkzame elementen van empowerment zijn bijvoorbeeld ervaringskennis, eigen kracht, zelfregie en peer support. Verder is de inzet van diverse werkvormen een belangrijk methodisch werkzaam element: het stimuleert actief leren en reflecteren. Voorbeelden van deze werkvormen zijn kennisoverdracht, reflectieve oefeningen en groepsdiscussies.

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic.

Auteur: 
Rozetta Meijer en Suzan de Winter-Koçak, m.m.v. Mellouki Cadat
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018

Anderen bekeken ook

De vraag naar en het aantal weerbaarheidstrainingen met aandacht voor meiden met een migratieachtegrond groeit. Het is echter nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen. KIS onderzoekt in deze verkennende studie hoe weerbaarheidsaanpakken voor meiden met een migratieachtergrond verbeterd kunnen worden.

Contactpersoon

  s.noor@movisie.nl
  06-55440618
  rmeijer@verwey-jonker.nl
  030-2303260