Weerbaar tegen discriminatie

Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Discriminatie kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling. De publicatie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren.

KIS publicatie
Discriminatie

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders van weerbaarheidstrainingen heeft het Kennisplatform Inclusief Samenleven inzichtelijk gemaakt welke elementen bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen discriminatie. In de literatuur komt naar voren dat inhoudelijke werkzame elementen bestaan uit het versterken van bepaalde assets van jongeren (bronnen in henzelf) en de toegang tot bepaalde resources (bronnen om hen heen).

Om de assets van jongeren te versterken, werken weerbaarheidstrainingen veelal met elementen die aansluiten bij het versterken van empowerment. Methodisch werkzame elementen van empowerment zijn bijvoorbeeld ervaringskennis, eigen kracht, zelfregie en peer support. Verder is de inzet van diverse werkvormen een belangrijk methodisch werkzaam element: het stimuleert actief leren en reflecteren. Voorbeelden van deze werkvormen zijn kennisoverdracht, reflectieve oefeningen en groepsdiscussies.

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic.

Publicatie details

Auteur
Rozetta Meijer en Suzan de Winter-Koçak, m.m.v. Mellouki Cadat
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018

Meer informatie?Neem contact op met:

Rozetta Meijer

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Sahar Noor

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440618
Afbeelding