'Ik heb al een homo, neem jij deze over?'

Binnen het onderwijs en hulpinstellingen is er niet altijd voldoende aandacht voor hulpverlening aan lesbische vrouwen, homomannen, biseksuele en transgender personen. Ook is er soms weinig oog voor discriminatie en uitsluiting van deze groep. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Migranten- en vluchtelingenorganisaties pakken emancipatie van binnenuit aan

De komende vijf jaar gaat de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ aan de slag. Het doel is meer veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Ahmet Azdural van Inspraakorgaan Turken en Olave Basabose van DoetankPeer leggen uit waarom deze alliantie zo’n enorme kans is, hoe zij hun doelen willen bereiken en hoe Movisie daarbij ondersteunt.

Identiteitspolitiek: door de zure appel van schuldgevoel en ongemak heen bijten

Identiteitspolitiek heeft momenteel een slechte naam. Verschillende columnisten trekken hard van leer tegen bewegingen, in het bijzonder bewegingen vanuit mensen van kleur en van mensen van migrantenafkomst, die opkomen voor hun rechten.

Hoe kun je LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond ondersteunen?

Hoe kun je LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) ondersteunen? Die vraag vanuit de samenleving leidde tot een methodiek ‘Levensverhalen van LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond’. De methodiek is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en ervaringskennis.

Nieuwe methodiek rond levensverhalen LHBT’ers met vluchtelingenachtergrond

Voor vluchtelingen uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure en bij hulpverleners open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om LHBT’ers met een vluchtelingenachtergrond hierin te ondersteunen, ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Hoeveel LHBT’s met een migratieachtergrond zijn er in Nederland?

Er zijn geen landelijke cijfers bekend over het aandeel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) onder Nederlanders met een migratieachtergrond.

Nieuwe factcheck: neemt homoacceptatie toe en antihomogeweld af?

Hoe verdraagzaam zijn we in Nederland ten opzichte van LHBT’s? En in hoeverre is er sprake van verschil van acceptatie van hen door verschillende herkomstgroepen? Op verzoek van KIS zocht onderzoeker Ewoud Butter dat uit.

Neemt homoacceptatie toe en antihomogeweld af?

Tolerantie ten opzichte van homo- en biseksualiteit wordt als een Nederlandse kernwaarde beschouwd. Nieuwkomers krijgen te horen dat het accepteren van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse identiteit. Maar hoe verdraagzaam zijn we eigenlijk?

‘Je moet zichtbaar blijven en trots, anders ga je terug in de kast’

De jarenlange worsteling met zijn homoseksualiteit maakte dat de Marokkaans-Nederlandse Nassiri Belaraj (42) op een gegeven moment niet meer wilde leven. Die tijd ligt inmiddels achter hem. Met zijn platform Pink Marrakech én door het organiseren van de derde Marokkaanse Pride-boot levert hij nu een actieve bijdrage aan het doorbreken van de taboecultuur.

Pagina's

Abonneren op RSS - LHBT