Tijdens de digiTaalweek Utrecht op 8, 9 en 10 september van de Gemeente Utrecht werd er in lezingen, panelgesprekken en workshops stilgestaan bij de vraag: Wat levert corona ons op als het gaat om digi(taal) en kansengelijkheid?

In onderstaande presentatie, gericht op professionals die gezinnen ondersteunen, gaat KIS-onderzoeker Hans Bellaart in op de volgende punten:

  • Impact van corona op kwetsbare gezinnen
  • Kenmerken van deze gezinnen
  • Signalering en bereik
  • Tips om beter aan te sluiten bij de leefwereld van gezinnen waar lage taalvaardigheden, armoede en cultuurverschillen spelen