Jongerenwerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel op school zitten allemaal in de positie dat ze – naast ouders en familie – directe invloed kunnen uitoefenen op het leven van jongeren. Jongerenwerkers weten daarbij vaak goed aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Verhoudingen met school zijn vaak hiërarchischer, maar school is wel de plek waar jongeren veel zijn. Daarom liggen er veel kansen als school en jongerenwerk samenwerken. Het ‘Stappenplan voor een effectieve samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs’ van Platform JEP helpt daarbij.

Een samenwerking tussen school en jongerenwerk is het meest effectief als het niet is gericht op het reageren op incidenten, maar op het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Met als doel veerkracht te bevorderen bij opgroeiende jongeren. Want hoe meer jongeren weten terug te veren bij tegenslag, hoe groter hun weerbaarheid.

Platform JEP liet onderzoeken, door onder andere te kijken naar bestaande samenwerkingen, welke factoren nodig zijn om een samenwerking succesvol te laten verlopen. Deze factoren zijn vertaald naar een aantal concrete stappen die je helpen een samenwerking te starten of versterken.

Download het stappenplan van Platform JEP (pdf)

Lees verder bij Platform JEP

 

Bron: Platform JEP