Voor professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met radicalisering is het van belang te weten welke factoren processen van radicalisering kunnen veroorzaken of versnellen. De vernieuwde Tool Triggerfactoren Radicalisering van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS) helpt hen hierbij.

Radicalisering is een complex en moeilijk te doorgronden proces, waarop vaak een groot aantal factoren van invloed is. Voor professionals die met kwetsbare en voor radicalisering vatbare jongeren werken of in hun werk met deze jongeren in aanraking komen is het belangrijk om te weten wat zij kunnen doen tegen radicalisering. En dat kan niet zonder zicht te hebben op de zaken radicaliseringsproces in gang kunnen zetten, of kunnen 'triggeren'. Bij triggerfactoren kan onder andere worden gedacht aan ervaringen met discriminatie, het overlijden van een naaste, een ontmoeting met een geradicaliseerd persoon, oorlogsgeweld, of aanslagen. De website met de Tool Triggerfactoren radicalisering is in de eerste plaats bedoeld voor jongerenwerkers, het onderwijs, de politie, en de hulpverlening. 

 

Vragen?

Indien u contact wilt opnemen met de ESS voor advies en/of andere vragen kunt u mailen naar ESS@minszw.nl of tijdens kantoortijden bellen naar (070) 333 4555.

 

 

 

Jouw bijdrage

2 + 8 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.