Het eerste online magazine voor professionals die polarisatie, radicalisering en extremisme onder jongeren willen voorkomen en tegengaan, is een feit. Deze week lanceerde Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) de eerste editie van JEPzine. KIS sprak daarover met JEP-adviseur Nora Hammidi.

Gefeliciteerd met de lancering van het magazine. Wat heeft jullie ertoe gebracht dit initiatief te starten?
‘Een van de belangrijkste beweegredenen is dat we informatie over het voorkomen en tegengaan van radicalisering en polarisatie onder jongeren zo toegankelijk mogelijk willen verspreiden; een online magazine helpt daarbij. Door het delen van kennis hopen we dat organisaties en professionals die met en voor jongeren werken steeds deskundiger zullen omgaan met vraagstukken over polarisatie, radicalisering en extremisme en dat er blijvende aandacht ontstaat voor deze complexe vraagstukken.'

‘Uit onderzoek en doorlopende gesprekken met het werkveld weten we dat er onder professionals die te maken hebben met deze thema’s professionele eenzaamheid heerst. Medewerkers die niet op dit thema zijn geschoold, worstelen met lastige situaties. Ook aandachtsfunctionarissen, professionals die er wel veel vanaf weten en wiens taak het is om deze onderwerpen op de agenda te houden of collega’s te adviseren, staan hier vaak alleen in. Hopelijk brengt het magazine daar verandering in.’

 

Wat kunnen lezers in het eerste nummer van JEPzine verwachten?
‘In het eerste nummer staan aandachtsfunctionarissen radicalisering in het jeugddomein centraal. Dit zijn professionals die binnen een organisatie naast hun reguliere werkzaamheden radicalisering als aandachtsgebied hebben. Zij brengen het onderwerp onder de aandacht bij bestuurders, dienen als vraagbaak voor collega’s en/of maken de afweging of een jongere mogelijk een veiligheidsrisico vormt voor zichzelf of voor de omgeving.'

‘Het magazine maakt met verschillende artikelen op een hele concrete manier duidelijk wat een aandachtsfunctionaris doet en met welke uitdagingen deze professionals te maken hebben. Zo is er een aandachtsfunctionaris geïnterviewd en geven ambtenaren van de gemeenten Delft en Tilburg tips en handvatten voor het opzetten van een netwerk van aandachtsfunctionarissen. Ook hebben we een competentieprofiel aandachtsfunctionaris radicalisering opgesteld.’

Wat hoop je dat het magazine teweeg gaat brengen?
‘Allereerst dat er meer aandacht komt voor de honderden aandachtsfunctionarissen radicalisering in het jeugddomein. Het zijn professionals die vaak tegen de stroom in heel goed werk verzetten voor hun collega’s en voor jongeren. Daarnaast hoop ik dat meer organisaties de keuze zullen maken om medewerkers te scholen tot aandachtsfunctionaris. Dat is een van de dingen die je kunt doen om je als organisatie beter voor te bereiden op vraagstukken rondom polarisatie, extremisme en radicalisering. Vooral als je met kwetsbare jongeren werkt, is dat van belang.'

‘In het magazine helpen we organisaties op weg met een competentieprofiel dat heel overzichtelijk duidelijk maakt over welke vaardigheden, kennis en beroepshouding een aandachtsfunctionaris radicalisering moet beschikken. We hebben ruim twintig aandachtfunctionarissen hierover geïnterviewd. Vervolgens is met een focusgroep van jeugdprofessionals een competentieprofiel opgesteld. Met dat profiel in de hand is het voor organisaties een stuk eenvoudiger om een geschikte medewerker te vinden die de rol van aandachtsfunctionaris op zich zou kunnen nemen. Andersom is het handig voor professionals die enthousiast zijn over de functie en willen weten wat het precies van hen zal vragen.’

Wat was voor jou persoonlijk het meest inspirerend om in het magazine te lezen?
‘Wat mij het meest heeft geraakt, is de zorgvuldigheid en betrokkenheid van de aandachtsfunctionarissen. Zij nemen vaak vrijwillig een complexe taak op zich. Zo staat mij het verhaal bij van een aandachtsfunctionaris die namens haar organisatie signalen van radicalisering indien nodig en wel afgewogen extern deelt. Deze professional kiest ervoor om haar collega’s te beschermen en zorgvuldig met casuïstiek om te gaan, zodat informatie over jongeren niet onterecht gedeeld wordt. Dat iemand zo voor anderen gaat staan, vind ik inspirerend. Tegelijkertijd is het van belang dat iemand als zij gesteund wordt door haar organisatie.'

De eerste editie van JEPzine is hier gratis te lezen. Volgend jaar komen er vier nieuwe nummers uit, waaronder een themanummer over weerbaar opvoeden.

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

3 + 10 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.