Vooroordelen en discriminatie voorkomen en aanpakken: hoe doe je dat?

Voor zo'n twintig gemeenten die het afgelopen jaar, mede met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zich hebben ingezet om discriminatie op grond van herkomst, religie en huidskleur te voorkomen en te verminderen, is op 16 november een online bijeenkomst gehouden. Het ministerie en KIS organiseerden de bijeenkomst met als thema 'Generiek en specifiek vooroordelen en discriminatie voorkomen en aanpakken: hoe doe je dat?'

Artikel
Discriminatie

In de bijeenkomst deelden we de nieuwste kennis en inzichten over wat werkt bij het voorkomen en verminderen van discriminatie, zowel generiek als specifiek. We lieten voorbeelden zien en praatten met elkaar verder tijdens de break-out-sessies.

Intersectioneel denken

Het centrale thema van de bijeenkomst was intersectionaliteit. Hoe kan intersectioneel denken of kruispuntdenken bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van vooroordelen en discriminatie? Als gemeente is het soms zoeken naar hoe je oog kunt hebben voor verschillende vormen van discriminatie en voor de verschillende posities die mensen hebben in de samenleving door een combinatie van onder andere afkomst, religie, huidskleur, sociaaleconomische positie, opleidingsniveau en sekse/gender.

Bij intersectionaliteit ben je je ervan bewust dat mensen op meerdere assen kunnen afwijken van ‘de norm’

Experts Hanneke Felten en Mellouki Cadat-Lampe verzorgden een presentatie over intersectioneel werken. Daarin was onder meer aandacht voor wat intersectionaliteit inhoudt. Felten omschreef dat als volgt: ‘Bij intersectionaliteit ben je je ervan bewust dat mensen op meerdere assen kunnen afwijken van ‘de norm’, dat die assen elkaar beïnvloeden en dat dat iemands positie in de maatschappij bepaalt. Een voorbeeld: iemand kan vrouw zijn en zwart. En lesbisch. En alleenstaande moeder. En ook nog slechtziend. Voeg er dan nog even aan toe dat ze rijk is, erg rijk. Opeens is het plaatje anders. Want iemand die rijk is, neemt een geheel andere positie in de maatschappij in dan iemand die arm is, ook al zijn ze verder exact hetzelfde.’

Meer weten over hoe je als gemeente discriminatie aanpakt? Bekijk de Movisie-handreiking voor lokaal antidiscriminatiebeleid.

Tips

Felten ging verder in op hoe je als gemeente intersectioneel denken handen en voeten kunt geven. Ze gaf de volgende tips:

  1. Ga uit van een probleem en niet van een doelgroep.
  2. Betrek belanghebbenden zo vroeg mogelijk.
  3. Voorkom generalisering en stereotypering: ga uit van de objectieve kenmerken van de mensen die last hebben van het probleem en/of het probleem veroorzaken. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze mensen en welke overeenkomsten zijn echt relevant voor het probleem?
  4. Pas op voor al te simpele oorzaak-gevolgrelaties.
  5. Heb oog voor nuance, differentiatie en machtsverschillen

Ook kwamen de gemeente Venray en de gemeente Amersfoort aan het woord over hoe zij intersectionaliteit toepassen in het bevorderen van dialoog met als doel het voorkomen en aanpakken van discriminatie. Tijdens de break-out-sessies hebben gemeenteambtenaren tips met elkaar uitgewisseld.

Wil je de presentatie ontvangen die door de KIS-experts is gegeven? Stuur dan een mail naar j.martens@movisie.nl.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding

Mellouki Cadat

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892023
Afbeelding