E-learning en fysieke training Inclusief werken aan werk

Mensen met een migratieachtergrond zijn vaker en langer werkloos dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat een meer cultuur sensitieve begeleiding deze groep kan helpen bij het vinden van (betaald) werk. Movisie heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en in samenwerking met beroepsvereniging SAM een online en fysieke training voor klantmanagers ontwikkeld. Trainingsbureau Diversae voert de fysieke training uit.

Externe publicatie
Werk

Ben je klantmanager, trajectbegeleider of participatiecoach en wil je weten hoe je mensen in de bijstand met een migratieachtergrond effectiever kunt begeleiden? De training Inclusief werken aan werk kan je daarbij helpen.

De training Inclusief werken aan werk

De training bestaat uit online modules en een fysieke praktijktraining. De online modules zijn te vinden op de site van de Movisie Academie. Trainingsbureau Diversae voert de fysieke training uit. Dit is een verdieping op de online modules.

Wat leer je in de training?

De kern van beide trainingen bestaat uit de methodiek Motiverende Gespreksvoering waarmee je als klantmanager leert hoe je het goede gesprek aangaat met je cliënt. Verder word je je door het volgen van de training bewust van je eigen vooroordelen en leer je hoe je diversiteitsensitief kunt communiceren.

De e-learning

De e-learning is modulair opgebouwd met de mogelijkheid om de modules ook afzonderlijk van elkaar te volgen, afhankelijk van je behoefte. De modules richten zich op de verschillende fases in het begeleiden van mensen: de intake, het activeren en oriënteren, de begeleiding naar werk en tot slot de plaatsing en de nazorg. In de e-learning worden kennis, casussen en werkplekopdrachten gecombineerd. De casussen sluiten zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Ook biedt de e-learning achtergrondinformatie, zoals relevante publicaties en een overzicht van verschillende tools en links naar relevante websites.

Fysieke training

De training van Diversae bestaat uit drie dagdelen van verschillende modules waarin je een vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk. De drie dagdelen bij elkaar geven je een stevige basis om met cliënten met een migratieachtergrond aan de slag te gaan. Afhankelijk van de behoefte, kun je ook samen met Diversae kijken naar een passende samenstelling van de modules en hoeveel dagdelen nodig zijn. Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Diversae, via info@diversae.nl of 06-46557603.

Waarom de training Inclusief werken aan werk inzetten?

  • Meer werkplezier door niet de klant te motiveren, maar aan te sluiten bij de klant, die expert is over zichzelf. Hiervoor krijg je praktische tools in handen.
  • Meer openheid in teams om met en van elkaar te leren over diversiteit en hoe het anders en beter kan. 
  • Diversiteitssensitiviteit is een belangrijk uitgangspunt voor de training en loopt, naast Motiverende Gespreksvoering, als een rode draad door de training heen. In de live training wordt hiermee geoefend, zodat mensen het zich eigen kunnen maken. Niet alleen kennis opdoen dus, maar werken aan je houding en gedrag. 
  • De e-learning wordt geaccrediteerd (KRSD en Registerplein), deelnemers ontvangen registratiepunten. 
  • Zowel de e-learning als de live trainingen worden kosteloos aangeboden.
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.