Radiculous

Radiculous is een bordspel waarbij de spelers zelf de pion zijn. Radiculous maakt de deelnemers op speelse wijze bewust van de gevolgen van discriminatie en racisme. De deelnemers leren hoe ze dit kunnen herkennen, voorkomen en hoe onderbouwde standpunten tegen racisme en discriminatie kunnen worden ingenomen. Het spel is zelfwerkzaam ontworpen en helpt de kennis rondom het onderwerp te vergroten. Het spel leidt tot inlevingsvermogen. Radiculous leert hoe een standpunt rondom antidiscriminatie te onderbouwen en te verdedigen. Het leert actief te luisteren om te begrijpen in plaats van te reageren. Dit spel is interactief en leerzaam om te spelen. Het bestaat uit vier opdrachtonderdelen waarbij twee opdrachten door verschillende groepen samen worden uitgevoerd, en twee opdrachten door de losse groepen. Het spel is zowel preventief als repressief inzetbaar als er sprake is van discriminatie, stereotyperende uitspraken en/of racisme. De interventie is aanpasbaar en daardoor in te zetten in verschillende contexten en organisaties, zoals in de schoolklas, in de buurten en wijken en bij organisaties.

Deze tekst is opgesteld door de interventie-eigenaar en aan de hand van de verandertheorie door KIS getoetst. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon.

Doelgroepen van de interventie

Onderdelen van de interventie kunnen worden aangepast aan de doelgroep. Zo kan het worden aangepast aan diverse discriminatiegronden, gebruiksgemak en communicatie/taal. Hierdoor is het op alle niveaus toegankelijk en voor een brede doelgroep inzetbaar. Denk aan: basisschool leerlingen van groep 7 en 8, vmbo-studenten, mbo-studenten, hbo-studenten, trainers, life coaches en leidinggevenden en uitvoerders binnen organisaties.

Doel van de interventie

Het doel van Radiculous is dat deelnemers op speelse wijze bewust zijn gemaakt van de gevolgen van discriminatie en racisme, de kennis rondom het onderwerp hebben vergroot en zijn aangemoedigd racistische en discriminerende overtuigingen, houdingen en gedragingen actief te bestrijden en ontmantelen.

Subdoelen

  • Het vergroten van het bewustzijn van en het verwerven van inzicht in de gevolgen van racisme of discriminatie.
  • De eigen positie ten opzichte van andere groepen in de samenleving erkennen en bewust worden van de eigen houding en de invloed daarvan op gedrag en overtuigingen.
  • Aanmoedigen tot gedrag dat zich tegen discriminatie en racisme verzet.

Werkzame mechanismen

1. Inleving en empathie

Door het luisteren naar ervaringsverhalen van mensen die te maken hebben met racisme en discriminatie kunnen de ogen voor de ervaringen worden geopend en de luisteraars ertoe zetten zich meer in te leven in de ander. Hierdoor kan ook een gevoel van empathie voor de ander ontstaan. Wanneer deelnemers zich bewust worden van de impact van discriminatie op grond van huidskleur en afkomst, lokt dit gesprekken uit, wekt het nieuwsgierigheid op en moedigt het actieve betrokkenheid bij het onderwerp aan. De deelnemers worden ertoe aangezet na te denken over hun eigen overtuigingen, vooroordelen en gedragingen met betrekking tot discriminatie.

2. Sociale norm onderhouden

Radiculous helpt sociale normen te onderhouden door een collectief begrip en engagement voor gelijkheid, inclusiviteit en respect te bevorderen voor alle individuen, ongeacht hun ‘ras’ of etniciteit. Door dit onderwerp in groepsverband aan te gaan, kan men tot het gezamenlijke inzicht komen dat discriminatie op o.a. huidskleur onaanvaardbaar is en indruist tegen de waarden van gelijkheid.

3. Kennis vergroten

De deelnemers vergroten hun kennis over verschillende vormen van discriminatie en racisme, hoe ze dit kunnen herkennen en wat ze hiertegen kunnen doen.

Verandertheorie

Bekijk het schema

Evaluatie

Evaluatie is afhankelijk van de doelgroep.

  • Basisscholieren van groep 7 en 8, vmbo-studenten 12-15 jaar, mbo-studenten 16+ jaar:
    Via post-its wordt de evaluatie afgenomen, waarin zij tips en tops aan kunnen leveren en kort mogen aangeven via smileys of korte tekst welk deel van het spel het meeste impact op hen heeft gemaakt of wat zij na de interventie meenemen naar huis.
  • Hbo-studenten, trainers, leidinggevenden, life-coaches:
    Na de interventie wordt een vragenlijst afgenomen om de veranderingen in het bewustzijnsniveau van de deelnemers te meten. Deze zal zowel meerkeuze als open vragen bevatten om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen. Eveneens mogen zij in een kort interview via iPad een boodschap achterlaten, waarin zij kunnen aangeven wat zij hebben geleerd en/of meenemen naar huis.