Project

diversiteit in de wijk

Gelijke kansen op gelijke stages

Mbo-studenten met een migratieachtergrond hebben meer moeite om stages te vinden dan hun medestudenten, blijkt uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het zoekproces duurt langer en sollicitatiebrieven blijven vaker onbeantwoord. In het project Gelijke kansen op gelijke stages onderzoeken we een methode die in potentie discriminatie op de stagemarkt tegengaat: het junior praktijkopleider (JPO) project.

In het JPO-project worden studenten die stage gaan lopen gekoppeld aan medestudenten uit een hoger jaar, ook wel de junior praktijkopleiders. De junior praktijkopleider begeleidt de student voor en tijdens de stage, en houdt contact met hen via sociale media. Deze methode is niet specifiek ontwikkeld om stagediscriminatie tegen te gaan, maar kan wel helpen om vooroordelen te overbruggen omdat de JPO'er als intermediair tussen de stagiair en de werkgever functioneert.

Met behulp van vragenlijsten en interviews onderzoekt Kennisplatform Integratie & Samenleving wat de ervaringen met dit project zijn. Zijn er verschillen tussen studenten die alleen reguliere stagebegeleiding vanuit school hebben gehad en studenten die aan het JPO-project mee hebben gedaan? En wat kan er volgens de betrokkenen verbeterd worden aan het programma?

Gelijke kansen op gelijke stages is een vervolg op het project Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie?.