De maatschappelijke positie van Sinti en Roma in Nederland - nieuw rapport en infographic

De sociale inclusie van Sinti en Roma in Nederland is nog altijd achtergesteld. Zo zijn Sinti en Roma in het hoger onderwijs ondervertegenwoordigd, is de arbeidsmarktparticipatie relatief laag en wordt discriminatie op diverse gebieden ervaren. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, terwijl Roma de grootste etnische minderheid zijn in Europa. Naar schatting leven 10 tot 12 miljoen Roma in Europa, waarvan er zo’n 6 miljoen wonen binnen EU-lidstaten. Zowel Europees als Nederlands beleid vanuit diverse ministeries heeft invloed op de leefsituatie van Sinti en Roma in Nederland.

KIS publicatie
Sinti en Roma

In deze publicatie geeft KIS een beknopt overzicht van relevant internationaal en nationaal beleid en gaan we in op de huidige situatie van Sinti en Roma op verschillende levensgebieden. Welk beleid heeft invloed op Sinti en Roma? Gaat dit om generiek beleid of zijn er ook specifieke regelingen? En wat betekent dit in de praktijk voor de leefsituatie? De antwoorden hierop vind je in het rapport.

Nationaal en internationaal beleid zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Hoewel ‘specifiek doelgroepenbeleid’ formeel is afgeschaft en regulier beleid de voorkeur heeft, is de voorwaarde wel dat het beleid toegankelijk is voor alle burgers. Wanneer dit niet het geval is, kunnen specifieke regelingen wenselijk zijn (zie ook dit Movisie-artikel).

In opdracht van het ministerie van SZW heeft KIS ook een infographic met een overzicht gemaakt van huidig beleid dat relevant is voor de situatie van Sinti en Roma in Nederland. Hierin ligt de focus op Nederland, waarin we onderscheid maken tussen verschillende departementen, maar zetten we daarnaast ook uiteen welke opdrachten lidstaten krijgen vanuit de Europese Unie. Aangezien beleid niet stilstaat, zijn we van plan dit document met enige regelmaat te actualiseren.

Meer informatie?Neem contact op met:

Daphne van Eden

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892093
Afbeelding

Jeroen Vlug

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding