Statushouders hebben meer psychische problemen dan de andere bewoners van gemeenten. Zij maken relatief weinig gebruik van psychische hulpverlening. Als zij dit wel doen, is er vaak sprake van uitval in zorgtrajecten. Voor het beoordelen van de psychische gezondheid van statushouders is het kijken naar de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren essentieel. Wanneer de risicofactoren de overhand hebben, heeft een statushouder meer kans op psychische problemen.

Deze verkenning geeft meer inzicht in hoe statushouders zelf aankijken tegen het vragen om hulp. En hoe zij de psychische hulpverlening ervaren.

 

Lees verder bij Pharos

Logo Pharos

Auteur: 
Pharos
Uitgever: 
Pharos
Jaar uitgave: 
2020