Het percentage statushouders met werk neemt in de tweede helft van 2020 weer licht toe. De afname uit de eerste helft van 2020 blijkt daarmee een tijdelijke dip. De groei van het aantal werkende statushouders komt bijna volledig op conto van statushouders die minimaal 4 dagen per week werken. Dit blijkt uit de Benchmark Statushouders van Divosa.

Deze cijfers komen uit de Divosa Benchmark Statushouders, waarmee 161 gemeenten inzicht krijgen in de situatie van statushouders door de jaren heen. Door de cijfers met elkaar te vergelijken en verhalen achter de cijfers te delen, leren gemeenten van elkaar en kunnen ze hun inburgeringsbeleid verbeteren. Ook maken gemeenten dit landelijke beeld mogelijk. De Divosa Benchmark is een initiatief van Divosa, BMC en Stimulansz en wordt doorontwikkeld om ook onder de nieuwe Wet inburgering inzicht te geven in de resultaten van gemeenten.

 

Zie ook de KIS Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.

Auteur: 
Anneke Boven, Marije van Dodeweerd, Pauline de Jong, Waling Koning, Frans Kuiper, Angid Pons, Simon Wajer
Uitgever: 
Divosa
Jaar uitgave: 
2021