Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst

Hangt het gebruik van de jeugdzorg samen met de herkomst van jeugdigen? Kennisplatform Inclusief Samenleven maakte een analyse van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het gebruik van de 'oude' jeugdzorg, voor de invoering van de Jeugdwet in 2015.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van de jeugdzorg naar etnische herkomst. Bijna achttien procent van hen gebruikt een van de vormen van jeugdzorg, tegen elf procent van alle jeugdigen. Ook kinderen en jongeren van Surinaamse herkomst hebben een hoger gebruik dan gemiddeld. 

De cijfers waarover de analyse is gepleegd, hadden betrekking op de jaren 2011-2013. Toen was nog sprake van de 'oude' jeugdzorg. Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. In die wet zijn verschillende zorgvormen samengenomen. De analyse omvatte de volgende vormen van jeugdzorg: ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, lvb-zorg  en de jeugd-ggz (eerstelijns en tweedelijns). In de analyse is het gebruik van de groepen in kaart gebracht: autochtone jeugdigen, jeugdigen van Turkse, Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse afkomst, westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen.

In de publicatie Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst staat een uitgebreide analyse van de CBS-gegevens, inclusief verklaringen voor verschillen in het gebruik van jeugdzorg.

Publicatie details

Auteur
Rob Gilsing, Trees Pels, Hans Bellaart, Bas Tierolf
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2015
Aantal pagina's
18