De vraag naar en het aantal weerbaarheidstrainingen met aandacht voor meiden met een migratieachtergrond groeit. Het is echter nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen. KIS onderzoekt in deze verkennende studie hoe weerbaarheidsaanpakken voor meiden met een migratieachtergrond verbeterd kunnen worden.

Wat opvalt is dat er geen onderbouwde of effectieve weerbaarheidsinterventie gericht op meiden met een migratieachtergrond bekend is. Het zijn veelal losse werkvormen of onderdelen van een interventie die vanuit eigen praktijkervaring aangepast zijn op de doelgroep. Hoe kan de aanpak voor weerbaarheidstraining van meiden met een migratieachtergrond verbeterd worden? Waarom is een genderspecifieke aanpak nodig voor het vergroten van weerbaarheid?  Dit rapport houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht en brengt een aantal goede voorbeelden uit de theorie en de praktijk in kaart.

Auteur: 
Ikram Taouanza, Jamila Achahchah, Clous Hollemans (Msc)
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018