Inventarisatie aanpakken jeugdwerkloosheid migrantenjongeren

Weinig aanpakken richten zich specifiek op de vermindering van de werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond. Kennisplatform Inclusief Samenleven komt met een overzicht van projecten die zijn ingezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

KIS publicatie
Werk

In deze inventarisatie worden vijftig projecten uitgelicht die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voor deze inventarisatie is geput uit aanpakken van verschillende databanken zoals de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie, Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en Databank Interventies naar werk van Divosa.

De lijst met aanpakken is een eerste resultaat van het project Wat werkt rond arbeidsparticipatie? van Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Publicatie details

Auteur
Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2015