Hoe dring je recidive onder migrantenjongeren terug? Hiervoor is maatwerk nodig. Deze handreiking geeft een beeld van welke kennis wordt toegepast om met name Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren weer op de rails te krijgen.

Recidive onder jongeren met een migratieachtergrond is relatief hoog. De afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan hun oververtegenwoordiging terug te dringen, maar dat heeft nog geen trendbreuk opgeleverd. Volgens FORUM waren de inspanningen tot nu toe te projectmatig en te gefragmenteerd. Expertise verdween wanneer het project was afgelopen en succesvolle methoden werden geen onderdeel van het algemene beleid.

Wat lijkt dan wél te werken? Welke kennis wordt in de praktijk toegepast om ontspoorde migrantenjongeren weer op de rails te krijgen? Samen vormen deze vragen een antwoord op de cruciale vraag: hoe kun je, binnen de reguliere aanpak, expliciet ingaan op specifieke risicofactoren die met de migratieachtergrond te maken hebben?

Auteur: 
Hans Bellaart
Uitgever: 
FORUM
Jaar uitgave: 
2013