Opvoeden in gezinnen van statushouders

Als (gezinnen van) statushouders zich in Nederland vestigen, gaat aanvankelijk de aandacht vooral uit naar de inburgering en sociaaleconomische integratie. Pas na verloop van tijd - als ‘de basis’ enigszins op orde is - ontstaat ruimte voor andere vraagstukken die met het nieuwe leven in Nederland te maken hebben. Eén zo’n vraagstuk is de opvoeding.

Geschreven door: Camie van der Brug
KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Over de opvoeding in migrantengezinnen van de eerste generatie vluchtelingengezinnen is inmiddels veel bekend, maar dat geldt veel minder voor de specifieke vraagstukken en ondersteunings-behoeften in gezinnen van recente statushouders, bijvoorbeeld uit Syrië en Eritrea.

Professionals en andere ondersteuners van gezinnen krijgen toenemend te maken met opvoedvragen vanuit gezinnen van statushouders. Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) inventariseerde daarom de actuele kwesties die bij opvoeders spelen, door middel van een inventarisatie van het beschikbare onderzoek en van interviews en een expertmeeting met opvoedondersteuners en deskundigen. In dit artikel staan de resultaten, en komen de experts via hun citaten en tips aan het woord. De informatie en adviezen kunnen opvoedprofes­sionals en andere ondersteuners van gezinnen helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat leeft in de gezinnen.

Publicatie details

Auteur
Marjan de Gruijter; Trees Pels; Amella Mesic; Tara Campbell
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021
Aantal pagina's
16

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding