Opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk

Migrantenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het creëren van een meer inclusief systeem van opvoedondersteuning dat ook migrantenouders bereikt. De samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties loont, met name om gezinnen te bereiken met veel afstand tot voorzieningen. Toch blijft het opzetten van een dergelijke samenwerking lastig.

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar mogelijke vormen van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties (informele werkers). Welke vormen zijn denkbaar in het jeugdveld, welke rollen hebben de verschillende partijen daarbij en welke voorwaarden zijn er voor duurzame samenwerking?

Ondersteuning

Eén van de conclusies is dat professionals informele werkers kunnen ondersteunen in de hulp die zij aan gemeenschappen en individuele ouders en jeugd bieden. Dit vergt een inzet vanuit andere rollen dan men gewend is. Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat partijen (wijkteam en migrantenorganisatie) specifieke toegang en kennis krijgen die voor de andere partij nuttig kunnen zijn om ouders beter te ondersteunen.

Om samenwerking duurzaam te maken is een breed draagvlak nodig: zowel binnen wijkteams als migrantenorganisaties. Steun van de gemeente is daarbij ook belangrijk. De gemeente kan samenwerkingsverbanden faciliteren of ondersteunen, waarbij het belangrijk blijft om de informele en formele werkers zelf aan zet te laten: zij bepalen samen waar ze willen uitkomen.

In 2016 ontwikkelt Kennisplatform Inclusief Samenleven instrumenten die partijen kunnen helpen om de samenwerking goed van start te laten gaan.

Publicatie details

Auteur
Elena Ponzoni, Marjolijn Distelbrink
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016