Jongeren met een migratieachtergrond lopen extra risico’s op shame sexting, maar ook daarna. Praten met (hun) ouders over (shame) sexting vraagt van sociaal professionals knowhow en een culturele en religieuze sensitiviteit. Welke tools helpen om jouw kennis en vaardigheden uit te breiden?

KIS ontwikkelde een toolkit voor professionals en vrijwillgers: Praten over shame sexting. De toolkit bestaat uit deze overzichtskaart, een brochure en een animatiefilmpje. Het geeft handvatten om het gesprek met ouders met een migratieachtergrond te voeren over shame sexting, met sensitiviteit voor diversiteit. Daarmee worden ouders toegerust in hoe zij dit met hun kind kunnen bespreken.

Download de overzichtskaart (pdf)

De overzichtskaart biedt aanvullende tools die helpen om de kennis en vaardigheden van professionals uit te breiden over shame sexting, en over culturele en religieuze sensitiviteit. De links naar video’s, artikelen, podcasts, websites en trainingen zijn verzameld in één overzicht. Doel is om de begeleiders van ouders met een migratieachtergrond rondom het onderwerp shame sexting zo goed mogelijk toe te rusten. Wat kun je preventief doen én wat je moet doen als shame sexting plaats vond: melding of aangifte doen bijvoorbeeld.

Lees het artikel over de toolkit Praten over shame sexting

Auteur: 
Hilde Bakker, Siham el Moussaoui en Wieteke van de Sande
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021