Welke problemen ervaren gemeenten ten aanzien van schoolverzuim onder Roma-jongeren, en met name meisjes? Hoe bevordert het gemeentebeleid de schoolgang van Roma-jongeren in het voortgezet onderwijs? Deze studie geeft antwoord.

In bijna alle gemeenten gaan Roma-leerlingen naar de basisschool zonder ernstig schoolverzuim, maar het schoolverzuim in het voortgezet onderwijs laat een heel ander beeld zien. In alle gemeenten wordt voortijdig schoolverlaten gesignaleerd en weinig Roma-jongeren beëindigen hun schoolloopbaan met een startkwalificatie.

De onderzoekers noemen een aantal voorbeelden voor bewezen succesvol beleid om het schoolverzuim tegen te gaan: 

  • Investeren in het voorkomen van taal- en ontwikkelachterstand door peuters te laten deelnemen aan de voorschool 
  • Contactleggen en vertrouwen opbouwen met Roma-ouders zijn langdurige trajecten maar lonen wel  
  • Samenwerken met individuele Roma of Roma-zelforganisatie is effectiever dan uitvoering van regelgeving zonder samenspraak

Het onderzoek, op basis van gesprekken met professionals die met Roma werken en met Roma-families zelf, beschrijft de voortgang maar ook de cultuurgebonden barrières die brede deelname van Roma-meisjes in het voortgezet onderwijs in de weg staan.

Auteur: 
C. van der Veen, M.C. de Jonge, S. van Oorspronk, K. Curie
Uitgever: 
Trimbos Instituut
Jaar uitgave: 
2012