Ruimtelijke segregatie

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden zomer 2021 aandacht voor het leefklimaat in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Wanneer het gaat over de opstapeling van achterstanden en problemen in wijken, duikt vaak het begrip ‘segregatie’ op. In deze kennissynthese staat ‘ruimtelijke segregatie’ centraal, oftewel de ruimtelijke neerslag van verschillen – tussen gemeenten en regio’s, maar vooral ook binnen en tussen wijken.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

In de publicatie staan we stil bij de volgende vragen:

  • Wat is segregatie precies?
  • Welke verschijningsvormen kent segregatie en wanneer is er reden tot bezorgdheid?
  • Met welk beleidsrepertoire kan segregatie worden beteugeld en hoe kunnen (vermeende) negatieve effecten worden verminderd?

Naast kennis uit wetenschappelijke literatuur en beleidsadviezen, voerden we gesprekken met een drietal experts.

Publicatie details

Auteur
Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022

Meer informatie?Neem contact op met:

Matthijs Uyterlinde

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 57941748
Afbeelding
Matthijs Uyterlinde