Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond gebruiken thuiszorg. Voor hen is het prettig als de zorg goed aansluit bij hun behoeften en als de professionals cultuursensitief kunnen werken. Via onze portaalfunctie ontving KIS de vraag hoe de samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren versterkt kan worden om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken. 

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

In deze kleinschalige verkenning werd duidelijk dat de kennis van specifieke aanbieders beter benut kan worden. Alle partijen hebben baat bij meer uitwisseling. Cultuursensitieve thuiszorg sluit niet alleen beter aan bij cliënten met een migratieachtergrond, het maakt de zorg ook effectiever en efficiënter. In deze publicatie vind je een toelichting en enkele aanbevelingen.

Publicatie details

Auteur
Hans Bellaart, Anneke Brock, Arwen Hoogenbosch
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2023
Aantal pagina's
10

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding